Dersom et hull(karies) får stå ubehandlet vil kariesangrepet til slutt nå tann-nerven. Denne vil da bli infisert av bakterier og en betennelse i tannroten oppstår. Resultatet er tannverk.

Behandlingen er da å fjerne de/den infiserte nerven/nervene , legge inn et bakteriedrepende stoff i roten/røttene .N år betennelsen er borte fylles roten/røttene igjen . Deretter legges en fylling på toppen.En rotbehandling er tidkrevende og det tar minst 3 seanser før den er ferdig rotfylt. Selve behandlingen er vanligvis helt smertefri , men noen kan få en liten oppblussing av betennelsen ,spesielt etter første behandling.