Implantater er tannrotformede titanskruer som pent og pyntelig monteres i kjevebenet. På disse implantatene festes porselenstenner og broer.

Selv om det utføres kirurgi og krone-broarbeide,er det i dag en rutinemessig grei behandling.
Man må også være forberedt på at denne behandlingen tar noe tid. Implantatene må gro fast i kjeven før porselenstenner/broer settes på. (ca 4-6 måneder)I spesielle tilfeller stiller trygden opp med en del ytelser.