Når det er hull i en tann må det syke (kariøse) tannvevet fjernes og erstattes med en fylling.

Det brukes i dag hovedsakelig hvite fyllinger(kompositt/plast-fyllinger). Disse har ulike tannfarger slik at fyllingens farge blir mest mulig lik din egen tannfarge.

En hvit fylling krever godt vedlikehold fra din side. D.v.s godt renhold spesielt v.h.a tanntråd/tannstikker. Årsaken til dette er at bakterier samler seg lettere her og kan dermed føre til nytt hull i overgangen mellom tann og fylling.