Feilstilling (eks. mellomrom mellom tennene) av tenner er relativt vanlig, men det er en stor variasjon fra bagatellmessige til betydelige feil

Tannstilling er gjensidig avhengig av andre forhold i hodet som slimhinne og ben i kjeve/nese/gane og må sees i sammenheng med dette.

I ungdomstiden er tennene relativt flyttbare ved regulering og de fleste feil fanges opp av det offentlige tannhelsetilbudet i skolealder. Flyttbarheten avtar med alder, men tannregulering kan gjøres også hos voksne.

Hos voksne kan mindre feilstillinger i fortenner ofte korrigeres ved å lime på tynne flak av porselen (fasetter) som vanligvis vil gi et meget bra resultat.

Eksempel på behandling vi har utført for å oppheve DIASTEMA ved hjelp av fremstilling av Porselenskroner  (Trygderefusjonsberettiget)

Klikk på bildet for å se det i større versjon

Eksemplet over vise tapptann på høyre side, mens eksemplet under viser tapptann på venstre side hos samme pasient.

Klikk på bildet for å se det i større versjon

Les mer om Diastema hos Wikipedia