Vi kan utføre flere typer bittkorreksjoner hos Tannlege Nydal i forbindelse med fremstilling av porselenskroner.

 

Overkjevefront med bittkorreksjon

Kariesproblemer i fronten kan oppleves svært sjenerende for mange. For pasienten avbildet under forligger det også kant-i-kant-bitt, som vedkommende var missfornøyd med.

Det er her fremstilt  porselenskroner med forbedret bitt og tannbue.


Underkjevefront med bittkorreksjon

For pasienter med sterkt ønske om å korrigere tannstilling i underkjeven, er dette i kasuset under løst ved å fremstille porselenskroner .